Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN-VVN