Preskočiť na obsah

Vymenovanie osoby zodpovednú za organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta